Logotipos financiadores

AVÍS LEGAL

 

 1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

 

D'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el titular del domini és la XARXA FACIAM, amb domicili a Via Carpetana, 47, 28047 Madrid, CIF G-28697324 i correu electrònic de contacte: admin@faciam.org.

 

La XARXA FACIAM és una xarxa d'àmbit nacional, formada per 14 entitats d'Astúries, el País Valencià, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya i Madrid, dedicades a cuidar, acompanyar i crear oportunitats per a les persones que es troben sense llar o en situacions d'exclusió residencial.

 

 1. NORMES D'ÚS DEL PORTAL

 

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web tindrà la consideració de persona usuària. La persona usuària, pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions dús.

 

2.1.- GENÈRIQUES

 

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blocs i altres eines de participació continguts que atemptin contra els principis següents:

 

 • La salvaguarda de lordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
 • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguen la condició de consumidors o usuaris.
 • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
 • La protecció de la joventut i de la infància.
 • El respecte a lautonomia de la voluntat de la persona afectada.
 • El respecte a la propietat intel·lectual del publicat.
 • En general, el respecte a la legalitat vigent.

 

És possible que aquest lloc web contingui enllaços a altres llocs que puguin ser interessants per a la persona usuària. Una vegada que feu clic en aquests enllaços i abandoneu el domini actual, el titular del mateix no tindrà control sobre el lloc al qual és redirigit i per tant no serà responsable dels termes d'ús o de privadesa ni de la protecció de dades personals. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques d'ús i privadesa, per la qual cosa és recomanable que la persona usuària les consulti per confirmar que hi està d'acord.

 

3.2.- PARTICULARS

 

La persona usuària assumeix la responsabilitat de lús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

 

La persona usuària serà responsable d'aportar informació veraç i lícita al procés de registre. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular del domini ofereix a través dels seus llocs web i de les eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, també es compromet a no utilitzar-los per a:

 • Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres persones usuàries i modificar o manipular els missatges.

 

El titular del domini es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l'ordre o la seguretat pública o que no siguin adequats per a la seva publicació.

 

En qualsevol cas, el titular del domini no és responsable de les opinions manifestades per les persones usuàries a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

 

3.3.- ÚS DE CONTRASENYES

 

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d'usuari i una contrasenya. Si no compteu amb una, la podeu obtenir en registrar-vos.

 

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. La persona usuària és l'únic responsable de les conseqüències que puguin derivar-se de l'ús de la contrasenya.

 

Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu seguir les instruccions que trobareu en un link a la pròpia pantalla d'identificació.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

El titular del domini és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, així com de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública, total o parcial, del contingut queda expressament prohibida sense la autorització expressa de la direcció del centre.

 

 1. RESPONSABILITAT

 

El titular del domini no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar dinterferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

 

El titular del domini es reserva lexercici de les accions legals que corresponguin contra els qui vulnerin aquestes condicions.

 

 1. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

 

La XARXA FACIAM pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com apareixen. Us recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-vos que esteu d'acord amb aquests canvis.

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

La relació entre el titular del domini i la persona usuària es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de Madrid que corresponguin.

caCatalà