Logotipos financiadores

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

  1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

 

D'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el titular del domini és la XARXA FACIAM, amb domicili a Via Carpetana, 47, 28047 Madrid, CIF G-28697324 i correu electrònic de contacte: admin@faciam.org.

 

La XARXA FACIAM és una xarxa d'àmbit nacional, formada per 14 entitats d'Astúries, el País Valencià, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya i Madrid, dedicades a cuidar, acompanyar i crear oportunitats per a les persones que es troben sense llar o en situacions d'exclusió residencial.

 

  1. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

 

2.1. DRET D'INFORMACIÓ

 

D'acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, us informem

 

2.1.1.- Identificació de responsables

 

El responsable del tractament és RED FACIAM amb les dades de contacte que consten a l'apartat 1 de la present política.

 

2.1.2.- Fins de tractament i base jurídica

 

2.1.2.1.- Fi general

 

Les dades que ens faciliti en els formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingui relació amb el responsable del tractament s'incorporaran, tal com ens les cedeixi, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

 

La finalitat del tractament de les dades és respondre o gestionar adequadament les sol·licituds, consultes, aportacions o comunicacions de la persona usuària. S'utilitzaran, a més, per oferir informació dels nostres serveis relacionats amb els sol·licitats i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'entitat sempre que hagi prestat el seu consentiment previ.

 

La base jurídica daquest tractament serà la relació contractual que mantingui amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgui en acceptar aquest avís.

 

2.1.2.2.- Tractament d'imatges

 

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos per tal de fer difusió als seus espais de difusió pública d'informació com són: la pròpia web, les xarxes socials en què RED FACIAM i el projecte Futuro&Co compti amb perfil creat i publicacions pròpies oa la premsa.

 

El tractament d'aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l'article 8 de la LO 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge.

 

2.1.3.- Categories de destinataris

 

Per donar compliment a les finalitats anteriors tindran accés a les seves dades:

 

  • El personal degudament autoritzat per la direcció del responsable del tractament.
  • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la vostra demanda.
  • Ladministració pública en làmbit de les seves competències.
  • I en concret, als destinataris que s'indiquin a cada formulari que s'empleni per part de l'interessat.

 

2.1.4.- Termini de conservació de la informació

 

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

 

2.1.5.- Drets com a afectat

 

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos que les vostres dades siguin tractades, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades ia revocar el consentiment que atorga.

 

Per exercir aquests drets podeu adreçar-vos per escrit a RED FACIAM, amb domicili a Via Carpetana, 47, 28047 Madrid, o enviar un correu electrònic a l'adreça admin@faciam.org amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l'assumpte.

 

2.1.6.- Dret de reclamació

 

L'organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan, 6 28001 Madrid, www.aepd.es.

 

 

2.1.7.- Obligacions de la persona afectada.

 

La persona afectada ha d'aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, i és l'única responsable de la vulneració d'aquesta obligació.

 

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que és obligatori aportar, en funció de la demanda que faci la persona afectada. La manca de l‟aportació d‟aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l‟activitat o proporcionar la informació o el servei que es demana.

 

2.1.8.- Elaboració de perfils

 

Per al compliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per donar una atenció més personalitzada, acurada i eficaç a la persona usuària, de vegades cal elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas l'elaboració del perfil no es realitza de manera exclusivament automatitzada.

 

2.2.- CONSENTIMENT DE L'USUARI

 

S'entén que la persona usuària accepta les condicions establertes en prémer el botó 'ACCEPTAR' que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o en enviar un missatge per correu electrònic.

 

Les dades personals es guarden a la base de dades general dadministració de la XARXA FACIAM que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

 

2.3.- SEGURETAT

 

La base de dades general està dotada del document de seguretat preceptiu i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades que ens facilita.

 

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016.

 

2.4. – ÚS DE ADRECES IP

 

Per facilitar la cerca de recursos que creiem que són del vostre interès, podeu trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines. Aquesta política de privadesa és aplicable només en aquesta web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d'aquesta política a altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d'aquest lloc.

 

Així mateix, el titular del domini tampoc no respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, des dels quals es pugui accedir a aquesta pàgina web.

 

caCatalà