Logotipos financiadores

Som

12 organitzacions expertes compartint el seu coneixement, equip i recursos

La xarxa FACIAM compta amb més de 40 anys de vida. Som 14 organitzacions als territoris de Madrid, Catalunya, València, Cantàbria i Astúries amb una vocació clara de treball conjunt, un treball en xarxa ampli i divers que abasta projectes compartits, sensibilització, incidència i investigació. Un treball en xarxa amb coordinació interna i també colze a colze amb les administracions locals amb què portem anys de treball conjunt. Coordinació tècnica però també humana. 

Es constitueix l'any 1991 per unir els esforços de diverses persones que, des de diferents àmbits, desenvolupen tasques de voluntariat amb institucions relacionades amb les persones en situació de sensellarisme. L'objectiu és col·laborar amb persones en situació o risc d'exclusió, amb especial incidència a la joventut primerenca, perquè puguin compartir els mateixos drets i deures que qualsevol ciutadà/ana.

Centre d'atenció social a persones sense llar, en situació d'exclusió social, amb caràcter gratuït, amb gestió a càrrec de l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu. Presta atenció integral a persones sense llar facilitant-los allotjament temporal i manutenció per tal de millorar-ne la qualitat de vida i contribuir a la reconstrucció del propi projecte vital de la persona.

Som una entitat sense ànim de lucre, promoguda per les Apostòliques del Cor de Jesús, que treballem pel desenvolupament personal i la inclusió social de persones en situació de desprotecció i exclusió social. Oferim un acompanyament integral (social, psicològic, educatiu i laboral) des dels principis de l'exigència de drets, la participació social i la interseccionalitat.

El nostre objectiu és, per una banda, donar una resposta a les necessitats de les famílies i els col·lectius més vulnerables de la nostra regió i promoure el desenvolupament de la persona, a través de l'acompanyament i la intervenció social perquè siguin protagonistes de la seva pròpia inclusió; i per altra banda, sensibilitzar la població madrilenya i la comunitat cristiana, com a part de la missió evangelitzadora de l'Església, sobre la necessitat de solidaritzar-se i comprometre's en la millora social i per la justícia.

La Fundació Albergue Covadonga, des de l'any 1988, acompanya els processos de persones sense llar a través de programes: residencial, de baixa exigència - exigència adaptada, housing led, incorporació sociolaboral, mediació i acompanyament (unitat de carrer), atenció i activitats de lleure i temps lliure. El seu equip interdisciplinari presta les cures i els suports formant part de xarxes a nivell local, autonòmic i nacional.

Obra social dels PP. Dominics a favor de les persones sense llar des de 1962. La presència dels dominics a l'alberg des de l'inici fins al dia d'avui se sustenta en una opció clara pels pobres i desafavorits, a través de l'acolliment a les persones sense sostre, convivint i compartint amb ells la vida, les seves angoixes i esperances.

La Fundació Putxet és una entitat sense ànim de lucre amb activitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. És una fundació que té com a objectiu principal l'acolliment integral de persones joves, sobretot entre 18 i 25 anys. Ens caracteritzem per un abordatge professional, multidisciplinari, biopsicosocial i per la triple acció en la prevenció de problemes, l'atenció humana i la dinamització de processos d'autonomia.

La Fundació Social Filles de la Caritat és una entitat de caràcter social constituïda a l'any 2020 amb l'objectiu d'aglutinar l'acció social de la Companyia de les Filles de la Caritat, província d'Espanya Centre. Treballem per acompanyar els més pobres i afavorir-ne el ple desenvolupament des d'una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, fent present la Bona Notícia de l'Evangeli.

Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona es va crear l'any 1979 per acompanyar persones en situació de sense llar. Treballem amb l'objectiu de crear oportunitats perquè persones i famílies que no tenen llar puguin viure amb dignitat, amb el compromís d'acompanyar-les de forma integral i d'acord amb la missió de l'Ordre i el Carisma de Sant Joan de Déu per contribuir així a una societat més justa.

Treballem des del 1992 creant oportunitats per a persones en situació de sense llar. Acollim les persones en situació d'exclusió social respectant-ne la dignitat, cuidant-les i promovent millores en la qualitat de vida. Oferim un model d‟atenció social integral afavorint els processos d‟autonomia, salut, accés a drets participació i inserció social.

Associació inscrita des de l'any 1998, la seva funció és donar suport a la gestió de l'obra social vinculada als Germans Caputxins i per això els seus valors, identitat, estructura i contingut estan molt relacionats amb el sentir i l'ésser franciscà. Desenvolupem programes de gestió pròpia en àrees tan diverses com infància, gent gran, persones sense llar i migració; però a més a més generem un flux important d'ajuts a terceres entitats tant a nivell tècnic com financer.

caCatalà