Logotipos financiadores
Sensellarisme i col·lectiu LGTBI+

Data

La realitat al voltant del sensellarisme i el col·lectiu LGTBI+ a Espanya és preocupant. Tot i que no hi ha gaires dades oficials, des de les entitats del tercer sector s'observa que en els últims anys, les persones LGTBI+ constitueixen un grup vulnerable emergent dins de l'exclusió socioresidencial.

Segons el Comitè Europeu de les Regions, s'estima que entre el 25 i el 40% de la joventut en situació de sensellarisme són LGTBI+. Per aquest motiu, el dia de l'orgull LGTBI+, des de la xarxa FACIAM i el projecte Futuro&Co volem visibilitzar un problema que roman ocult a través de la campanya 'Un orgull amb futur'.

Estudi pioner sobre sense llarisme i col·lectiu LGTBI+

El últim estudi elaborat per la xarxa FACIAM juntament amb la Universitat Rey Juan Carlos sobre sensellarisme i persones del col·lectiu LGTBI+ a la Comunitat de Madrid apunta que les dades constaten un perfil desconegut entre les persones que es troben en situació de sensellarisme.

No es tracta d'un de nou, sinó un que havia estat invisibilitzat fins ara i que es caracteritza per la seva identitat de gènere i orientació sexual no binària.

Segons la investigació, les persones LGTBI+ que acaben vivint en una situació de carrer procedeixen de casa d'algun familiar o pis compartit. Mentre que les persones LGTBI+ en situació de carrer provenen directament del que ells i elles consideraven casa seva.

Delictes d'odi i discriminació

Altres dades de l'estudi que destaquen són les relacionades amb els delictes d'odi i discriminació que pateixen aquestes persones. Els resultats mostren grans diferències entre les persones LGTBI+ en situació de sensellarisme i les no LGTBI+:

  • El 74% de les persones LGTBI+ en situació de sensellarisme ha patit delictes d'odi.
  • El 56% s'ha sentit discriminat per la seva orientació sexual.
  • El 23% de les persones LGTBI+ consideren la discriminació vinculada a la seva identitat de gènere i/o orientació sexual com a primera causa de la pèrdua de l'allotjament on es trobaven.

El sensellarisme és una realitat diversa, provocada per múltiples factors que cal tenir en compte a l'hora d'abordar-se. Per això, donar visibilitat a la realitat a què s'enfronta el col·lectiu de persones LGTBI+ pel que fa a exclusió socioresidencial és bàsic si volem aproximar-nos el problema de manera eficaç i de generar polítiques, recursos i programes de prevenció.

Més
articles

caCatalà