Logotipos financiadores
Futuro&Co, reconegut com a 'best practice' en ocupació inclusiva
Futuro&Co, reconocida como best practice en materia de empleo inclusivo

Data

Email
WhatsApp
Twitter

L'European Network for Innovation for Inclusion impulsada per l'ONG Acció Contra la Fam, ha reconegut al projecte Futur&Co. com 'bona pràctica' en matèria d'ocupació inclusiva pel seu «impacte i per la seva aportació innovadora al repte d'eradicar el sensellarisme juvenil a Espanya» que afecta 6.000 joves.

Des de la coordinació del projecte, Blanca Hernández explica que aquest premi reforça la confiança que des de FACIAM i Futuro&Co es té posada al programa d'intervenció social per a joves que no poden accedir a un habitatge i que es veuen abocats a realitats properes a l'exclusió.

Més enllà de l'habitatge

El projecte, en què participen 11 entitats de 7 ciutats espanyoles, treballa amb 179 joves en situació de sensellarisme. L'objectiu és que aquests joves arribin a ser persones autònomes i independents fora dels recursos proporcionats per l'estat i les organitzacions socials.

El model s'enfoca a accedir a l'habitatge, però no de manera exclusiva. També aborda altres eixos com la formació i l'ocupació, la cura de la salut física i mental o la inclusió a la comunitat, entre d'altres.

Lliurament del premi

El passat 9 de juny, el Caixaforum de Madrid va acollir el XI Fòrum d'Ocupació i Emprenedoria Inclusius on es van abordar les darreres tendències innovadores a Europa en matèria d'innovació social.

A l'esdeveniment va acudir Susana Hernández, presidenta de FACIAM, on va explicar que en l'acompanyament a l'exclusió socioresidencial, la vivenda és la base sobre la qual treballar, però no és l'única: «Des de Futuro&Co. creiem que cal anar més enllà de la vivenda. Creiem que la integració també és comptar amb una feina digna, però no només. Creiem que l'acompanyament en la transició a la vida adulta no es pot fer sol, per la qual cosa incloem la comunitat en aquesta equació».

Com a punt final de la jornada, Susana va recollir el premi com a 'good practice' en matèria d'ocupació inclusiva de la mà de Luis González, Director d'Enginyeria Tècnica i Acció Social Espanya d'Acció contra la Fam.

Més
articles

caCatalà